Bezig met laden
Samenvatting

Voor het snelle overzicht

Lees verder

Terugblik naar 2017

Reik-breed zijn er vanuit 2017 een aantal thema’s en speerpunten die een plek hebben gekregen in het bedrijfsplan van 2018. Op deze manier zijn deze onderwerpen gedurende het jaar te monitoren.

Het gaat dan om onderstaande onderwerpen:

Cliënt/inhoud:
• Goede en veilige zorg bieden ten aanzien van de onderwerpen vrijheidsbeperking en medicatieveiligheid.
• Inzet van de Krachtenwijzer om op die manier de cliëntvragen goed in beeld te krijgen.

Medewerkers:
• Strategisch opleidingsplan uitwerken in persoonlijke ontwikkelplannen voor medewerkers.

Organisatie:
• Bedrijfsprocessen worden aangescherpt ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

Daarnaast zijn voor het jaar 2018 zijn een aantal speerpunten geformuleerd. In dit verslag leest u hoe Reik aan die speerpunten heeft gewerkt.
• De eigen regie van de cliënt is leidend in ons denken en doen.
• Zoek verbinding met de omgeving.
• Reik is gericht op cliënten die ons nodig hebben en waar we waarde toevoegen.
• Reik heeft een ingang voor elke cliëntvraag.
• Wij bieden kwalitatief goede en veilige zorg volgens de professionele standaarden.
• Wij nemen regie voor de eigen ontwikkeling.

Samenvatting 2018

In het verslag is aandacht geschonken aan verschillende aspecten van kwaliteit.

We geven vorm aan kwaliteit van zorg door gegevens te meten en verzamelen, samen te werken met anderen, maar vooral door in gesprek te gaan met cliënten, verwanten en medewerkers.

Omdat we bij Reik de kwaliteitsverbetering dicht bij de cliënten vorm willen geven, is het genereren van verbetergegevens op organisatieniveau niet eenvoudig. Daarom worden de geconstateerde verbeterpunten vooral op locatie- en afdelingsniveau opgepakt.

Waar zijn we trots op:

• Vanuit verschillende bronnen wordt aangegeven dat de hulpverlening/doelen en begeleiders goed scoren.
Cliëntgerichtheid en samenwerking in de teams.
Eigen regie van cliënten en medewerkers wordt goed vormgegeven.
• De ontwikkeling en invoering van de Krachtenwijzer.
• Mooie stappen in het laten participeren van onze cliënten in de maatschappij, middels 'Werken aan werk'. Hiermee kunnen zij optimaal hun talenten benutten.
• Maar ook als organisatie onze doelgroep, mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), bekender maken in de maatschappij.

Verbeter-/ontwikkelpunten:

Client:

  • Het nog verder optimaliseren van processen rondom kwaliteit van zorg (medicatieveiligheid, vrijheidsbeperking, cliëntprocesregistratie (CPR) en klantadviescentrum en het goede gesprek) vanuit de samenwerking in Zorggroep Alliadeverband.
  • Het richten op ambulante in- en doorstroom. (Met name de personele bezetting/beschikbaarheid is een risico).

Medewerker:

  • Het verzuim.
  • Communicatie (tussen medewerkers, maar ook in kader van transparantie) genoemd als ontwikkelpunt.
  • Het strategisch opleidingsplan is niet afgerond en zal in 2019 verder opgepakt worden.

Organisatie:

  • Beheersen van risico's van instabiliteit op het primaire proces en werkbeleving van medewerkers (bron: externe audit)

Deze verbeterpunten krijgen een plek in het bedrijfsplan van 2019. Op die manier worden de geconstateerde verbeterpunten in doelstellingen en viermaandelijks geëvalueerd.

Meriant delen.