Bezig met laden
En dit vinden onze Raden ervan

Reflectie

Lees verder

Deelraad Ouders/Verwanten

Reik heeft de Clientenraad en de Deelraad Ouders/Verwanten gevraagd te reageren op het kwaliteitsverslag.

De Clientenraad Reik, Deelraad Ouders/Verwanten geeft een aantal bevindingen terug.

  1. Het kwaliteitsverslag kenmerkt zich door moelijk taalgebruik met Engelse uitdrukkingen en afkortingen die niet nader worden toegelicht. (Hierbij moet worden opgemerkt dat de clientversie van het verslag nog niet gereed was toen de Raad is gevraagd om een reflectie te geven. De clientversie wordt, zodra deze gereed is, voorgelegd aan de Raad).
  2. De digitale verslaglegging is niet altijd even duidelijk te volgen, en men mist de mogelijkheid om een print te kunnen maken.
  3. Onduidelijk is weergegeven welke scholingen medewerkers verplicht dienen te volgen en welke meer vrijblijvend zijn.
  4. De Raad verzoekt om een aparte vermelding van de (ondersteuning van) de cliëntmedezeggenschap van Reik.

.  

De Ondernemingsraad

Ook de OR van Reik heeft gereageerd op het verslag.
Zij geven terug dat de vorm van het verslag moeilijk te lezen is door het gebruikte format.
Daarnaast mist de OR de terugkoppeling vanover de verbeterpunten die genoemd zijn in het verslag van 2017.

Reik waardeert de constructieve wijze waarop de Raden meedenken in het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg (en ook in het verbeteren van het verslag over deze kwaliteit van zorg). De bevindingen worden uiteraard meegenomen in het verslag van 2019.

Meriant delen.