Bezig met laden
Onze visie

Ontwikkelen zo ver je kunt!

Lees verder


De missie van Reik is een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin recht wordt gedaan aan de persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Onze visie

Reik biedt kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking de behandeling en begeleiding die nodig is om zich te kunnen ontwikkelen. Het gezin en de directe sociale omgeving staan hierbij centraal. We doen dit vanuit professionaliteit, visie en vanuit ons motto: zo ver je kunt!

Zo ver je kunt!
Onze visie die aangeeft wie wij willen zijn en wat wij willen bereiken, bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Focus op eigen kracht van cliënten.
  • Doen wat werkt: aansluiten op de doelgroep met evidence en practise based methodieken.
  • Inzetten van vroegtijdige en zo licht mogelijke hulp.
  • Zorgen voor maximale participatie.
  • Hulp op basis van dialoog en eigen regievoering.
  • Integrale hulp in één gezin, één plan, één regisseur.
  • Innoveren en ondernemen in de keten met nulde, eerste, tweede en derdelijnsorganisaties.

Reik animatie 2019

In deze animatie laten wij zien waar wij voor staan. In het leven wordt veel van je verwacht. Reik kan je hierin ondersteunen. Reik zo ver je kunt!
Meriant delen.