Onze plannen in 2019

We werken aan de doorontwikkeling, waaronder deskundigheidsbevordering van alle clusters. De ontwikkeling vanuit de visie is tweeledig. Allereerst het bieden van volledig ambulante hulpverlening in het gezin zodat, ongeacht de hulpvraag en problematiek, het kind/jongere thuis kan blijven wonen. Een onderdeel hiervan is de doorontwikkeling van e-Health als zelfstandig aanbod.

Ten tweede staat onze visie voor het zorgen dat we, wanneer een uithuisplaatsing vanwege veiligheidsproblematiek als onvermijdelijk beoordeeld wordt, zorgen voor een woon-, begeleidings-, behandelsituatie die zo thuis mogelijk is. Ditzelfde criterium geldt voor de intramurale hulp voor jongeren en volwassenen die (begeleid) zelfstandig wonen.

Naast de inhoudelijke ontwikkeling richten we ons op integratie van de processen van Reik bij Alliade, waaronder het CPR project (cliëntprocesregistratie) en de ontwikkeling van het klantadviescentrum.