Wij werken samen met andere organisaties

Reik werkt, naast de samenwerking binnen Alliade, samen met onderstaande organisaties:

De Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC), FACT Friesland, FACT Groningen, Spoed voor Jeugd Friesland en Groningen, Consortium hoog specialistische jeugdzorg, (Intensivering van de samenwerking met) Woodbrookers, Associatie voor Jeugd, Nederlands JeugdInstituut(NJI), Noordelijk Platform GehandicaptenZorg (NPGZ), Korte Ambulante Ondersteuning Friesland (KAO Friesland).

Op vakgebied (bijvoorbeeld kwaliteit) en op inhoud (bijvoorbeeld autisme) overige diverse netwerken.

Externe visitatie

Donderdag 4 april kregen Reik en Talant bezoek van cliƫnten, verwanten, begeleiders, leidinggevenden en de bestuurders van de zorgorganisaties Careander en de Parabool. Ook was iemand van het zorgkantoor en van het LFB (belangenorganisatie) aanwezig. Vanuit Talant waren de OR en de CCVR vertegenwoordigd

De hele dag stond in het teken van reflecteren op kwaliteit en de verbeteracties zoals beschreven in de (concept) kwaliteitsverslagen van Reik en Talant. Maar vooral om bij elkaar in de keuken te kijken en zo samen onze kwaliteit van zorg te verbeteren!

Wat is besproken en bekeken?

De deelnemers werden in de ochtend verdeeld over verschillende thematafels. Ook ging een aantal met onze bestuurder Wilfred op pad. Zij namen een kijkje bij Brasserie de Stal, onderdeel van Ondernemend Talant. Daarnaast gingen zij op bezoek bij een Twaspanhûs van Reik om daar in gesprek te gaan met een aantal begeleiders.

De overige deelnemers namen deel aan interactieve thematafels. Daar werden de volgende onderwerpen besproken:  

  • 'Ik doe mee aan de samenleving'
  • Medezeggenschap
  • 'Het goede gesprek'

Het kwaliteitsverslag

De uitkomsten
De bezoeken en gesprekken leverden interessante resultaten op. De uitkomsten van deze gesprekken werden in een gezamenlijke terugkoppeling besproken. We ontvingen mooie complimenten en ook verbeterpunten.
Thematafel 1 : Meedoen in de samenleving.
Tops Talant en Reik:
•Verbetering van de onderlinge band tussen begeleider en cliënt.
•Het ontdekken en laten groeien van talenten
•Het vrijmaken van medewerkers die zich helemaal aan deze bijzondere taak (culturele en arbeidsprogramma) kunnen wijden.
•Prachtig om te zien hoe ondernemend er wordt gewerkt en de verbinding die er tussen zorg en werk is gelegd.

Tips Talant en Reik:
•Zet de activiteiten vanuit de culturele hoofdstad voort en zoek daarbij verbinding en samenwerking met arbeid en scholing.
•Deel de successen.

Reik:
•Probeer de UWV-gelden voor jobcoaching naar je toe te halen. Certifieer je als jobcoach en doe het zelf.
•Geef richting politiek een signaal over volwaardigheid van werk en dito inkomen.

Thematafel 2 Het kwaliteitsrapport
Tops Talant en Reik:
•Vergroten van het gebruikersgemak voor medewerkers voor het melden van incidenten, waarbij het meldsysteem dit ondersteund.

Reik
•Het cliëntdossier ‘Jouw omgeving’ biedt alle mogelijkheid tot eigen regie van de cliënt

Tips Talant en Reik
•Zorg dat in‘het goede gesprek’ de cliënt goed vertegenwoordigd is.
•Zorg dat naast de digitale versie en een printversie van het kwaliteitsverslag beschikbaar is. Dat vergroot de toegankelijkheid.
•Zorg voor meer bewustwording van de rol van de cliëntvertrouwenspersoon en over de inzet van een ervaringsdeskundige.

Reik
•De schrijftaal in het kwaliteitsverslag is te moeilijk

Thematafel 3 locatiebezoek bij De Brasserie van Talant en De Trekker/ Twaspan van Reik.
Tops voor Reik en Talant
•Passie en positieve energie voor de cliënten.
•moedige ondernemers die risico’s durven nemen
•de betrokkenheid van de bestuurder die mee was op locatiebezoek.

Tips voor Reik en Talant
•Maak de identiteit van Alliade helder

Reik
•Maak er een doel van dat iedereen bij Reik een zinvolle dagbesteding heeft.

Thematafel 4 Medezeggenschap
Tops Talant en Reik
•Medezeggenschap zit ‘diep’ in de organisatie
•Betrokkenheid van cliënten

Reik
•Filmpje met uitnodiging vanuit cliënten om deel te nemen aan de cliëntenraad

Tips Talant en Reik
•Hou niet al te ‘spastisch’ vast aan het organisatiemodel van medezeggenschap. Een koffiemoment kan hetzelfde effect hebben zonder formele status.
•Hou het beheersbaar.

Reik
•Stel per team een begeleider aan als aandachtfunctionaris en breng die in contact met de coach van de cliëntenraad
•Ga als coach cliëntenraad naar teams/locaties toe om informatie op te halen, in plaats van centraal.

Tafel 5 Het goede gesprek
Tops Talant en Reik
•Vanuit cliënten en verwanten dit goede gesprek als initiatief oppakken
•Het goede gesprek is breder dan alleen het zorgaspect

Tips Talant en Reik
•Neem positieve zaken als uitgangspunt.
•Voer ‘het goede gesprek’ op verschillende niveau binnen de organisatie en haak de medezeggenschapsraden aan.
Samenvattend kunnen we concluderen dat het een geslaagde dag was en dat we omringd werden door collega's die het beste uit zichzelf willen halen.

Succesvol LVB-symposium

In november 2018 organiseerde Reik samen met GGD Friesland, MEE, SO Fryslan en VSO Talryk een LVB-symposium.

Hieruit bleek dat het van groot belang is dat hulpverleners, leerkrachten en gebiedsteammedewerkers tijdig een licht verstandelijke beperking bij jongeren kunnen herkennen en ermee omgaan. In ons eigen Reik magazine verscheen het artikel: 'Vroegsignalering levert veel op'. Het hele artikel kun je lezen in de bijlage.