Onze aandacht richt zich op klachten

Wij willen leren van de klachten die wij ontvangen.

Klachten worden in eerste instantie opgelost daar waar zij hebben plaatsgevonden. Klachten worden gemeld bij de leidinggevende van de locatie. Wanneer de klachten niet met de leidinggevende kunnen worden opgelost komt de klachtenadviseur in beeld.

Op Reikniveau worden het aantal klachten en de aard van de klachten gemonitord met viermaandelijkse rapportages. Verbeteringen ten aanzien van de klachten worden op locatieniveau opgepakt.

Klachten 2018 (in relatie tot 2017)

In 2018 zijn er 13  klachten binnen gekomen bij de Alliade klachtenadviseur over Reik (2017: 17 klachten). Deze klachten gingen in 6 gevallen over afspraken/verwachtingen (was in 2017 9x). In de overige gevallen over informatie (2x), overlast (2x), bejegening(2x), huisvesting (1x). De in 2017 genoemde onderwerpen begeleiding en financiën zijn in 2018 niet voorgekomen.

Afhandeling:

Alle klachten zijn in 2018 afgerond.

7 klachten zijn naar tevredenheid afgerond (= 53.8%) Dit was in 2017 59% en in 2016 83%

Bij de overige 6 klachten is dit deels het geval.