Onze aandacht richt zich op de vertrouwenspersoon

Reik maakt gebruik van de vertrouwenspersonen van het AKJ (Advies- en klachtenbureau jeugdzorg) en Zorgbelang. Voor de cliënten jonger dan 18 jaar wordt actief beleid gevoerd. De vertrouwenspersoon bezoekt periodiek de groepen waar deze cliënten verblijven. Voor cliënten ouder dan 18 jaar geldt dat zij zelf contact kunnen opnemen met de vertrouwenspersoon.

In totaal hebben in 2018 in de provincies Friesland en Groningen 19 cliënten een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon van Zorgbelang. Hiervan is aan 17 jeugdigen, één ouder en één 18+ cliënt ondersteuning geboden door de vertrouwenspersonen.

In 2018 hebben in totaal 74 (groeps)bezoeken plaatsgevonden, waarvan 62 in Friesland en 12 (groeps)bezoeken in Groningen.

Ten opzichte van 2017 hebben in 2018 minder cliënten gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon. (in 2017: 40 cliënten, in 2018: 19 cliënten). Deze daling is te verklaren vanuit de aanscherping van ons privacybeleid in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Anders dan voorheen, registeren we sinds 2018 niet meer standaard de kennismakingsgesprekken en andere (persoonlijke) gesprekken met jongeren. Er is vanuit het AKJ bewust voor gekozen om minder te registeren, vandaar deze daling. Alleen wanneer een vertrouwenspersoon informatie en/of advies heeft gegeven of er sprake is van actieve (klacht)ondersteuning wordt dit geregistreerd.

Er zijn 73 vragen, problemen en klachten besproken met de vertrouwenspersoon. Uitgesplitst zijn er 6 vragen gesteld, 16 problemen besproken en 51 klachten geuit. Hieronder volgt een top 3 van de meest besproken onderwerpen van vragen, problemen en klachten. Het betreft een overzicht van de beide provincies samen.

Vragen:

  • Werkwijze instantie
  • Groepsregels
  • Andere vragen

Problemen:

  • Vrienden/school/werk
  • Woonsituatie/groep/groepsgenoten/familie/thuis
  • Psychisch welzijn en andere problemen

Klachten:

  • Uitvoering jeugdhulp
  • Bejegening
  • Beslissingen