Wij toetsen onszelf en elkaar

We voeren audits of toetsingen uit om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

2018 heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van het intern auditproces met daarbij behorende verslaglegging. Het team van intern auditoren zijn tijdens in een Alliadebrede bijeenkomst in december hierover bijgepraat en de eerste ervaringen zijn uitgewisseld.

Bij Reik zijn de volgende interne audits gedaan:

  • Er zijn twee audits medicatieveiligheid gedaan. Locatie Hagewyk 63d en Mikado. (bezoek in combinatie met toetsinstrument Medicatieveiligheid)
  • Audit BHV bij de locaties Dagbehandeling Wilaarderburen 1 en Salomonszegel 103a. (bezoek in combinatie met het toetsinstrument BHV)

Resultaten toetsinstrument BHV 2018

In december 2018 zijn op een tweetal locaties het toetsinstrument voor de BHV ingezet.

Dit is een toetsinstrument/vragenlijst om te zien of het BHV proces op de locatie op orde is. Deze kan in het eigen team gebruikt worden of als collegiale toetsing. De toetsing van 2018 is uitgevoerd door de preventiemedewerker van Reik en vervolgens gerapporteerd aan de leidinggevende van de locatie.

Wat uit de resultaten naar voren komt is dat er geen actueel BHV-plan op de locatie aanwezig is. Er zijn wel plannen, maar deze zijn niet actueel.
De BHV-ers zijn voldoende opgeleid en uitgerust. Ook zijn er voldoende BHV-ers en hulpmiddelen aanwezig.
Er vinden geen ontruimingsoefeningen plaats. Er zijn voldoende brandveiligheidsvoorzieningen, maar het vraagt wel aandacht, omdat bijvoorbeeld niet overal de vluchtroute-aanduiding duidelijk is.

De resultaten zijn inmiddels gedeeld met de verantwoordelijke clusterhoofden en verbeteracties worden ingezet.

Resultaten interne audit medicatieveiligheid 2018

Er zijn 2 medicatie audits uitgevoerd met behulp van een vragenlijst Medicatieveiligheid.

Uit de rapportages blijkt dat medicatieveiligheid goed onder de aandacht is. In het multidisciplinair overleg staat het standaard op de agenda.

Wel zijn er verbetermogelijkheden op het gebied van voorraadbeheer, en het omgaan met gedragsbeinvloedende medicatie (aanwezigheid van kast en registratie op dit gebied). Deze mogelijkheden tot verbetering zijn inmiddels gecommuniceerd met en opgepakt door het clusterhoofd.