Wij laten ons toetsen door externe auditoren

Van 12 t/m 21 november heeft Alliadebreed de externe ISO-audit 9001 met thema ‘Altijd in verbinding’ én een externe NEN7510-audit (informatiebeveiliging in de zorg) plaats­gevonden.  

Hierbij zijn ook locaties van Reik bezocht.

Resultaten toetsing

Sterke punten die zijn genoemd voor Reik:

  • Ondanks de druk op teams is er de laatste tijd geïnvesteerd in teamontwikkeling.
  • Het creëren van verbinding tussen therapie en intramurale behandeling om zo het 'therapeutisch' klimaat te versterken (snellere interventies, kennis delen).
  • In de regio Groningen wordt het als een meerwaarde ervaren dat binnen het cluster alle producten vertegenwoordigd zijn.
  • Zeer actieve en constructieve opstelling in het netwerk rondom de LVB doelgroep.
  • Ontwikkeling van de zorgcalculator.
  • Uitvoeren van de opvoedersschapstaxatie > hierbij ligt de focus op veiligheid van het kind en de stevigheid van het steunsysteem.
  • Alertheid op het aanpassen van het aanbod om aan te blijven sluiten bij de behoefte van de markt.

Bij Reik 1 verbeterpunt genoemd:

Op enkele locaties binnen Reik is sprake (geweest) van veel verloop onder personeel, waaronder leidinggevenden en gedragskundigen. In Groningen heeft dit een behoorlijke impact op medewerkers en bewoners. Daar is ook corrigerend opgetreden. Afgaand op het beleidsplan 2018 is er in onvoldoende mate rekening gehouden met de risico's van instabiliteit op het primaire proces en de werkbeleving van de medewerkers. Op dit verbeterpunt is inmiddels een oorzaakanalyse gemaakt en een verbeterplan ingezet.