Wij doen mee in de samenleving

Zo ver je kunt! Ook op het gebied van maximale participatie in de samenleving.

In 2018 is binnen Reik een start gemaakt met het breed uitrollen van de methode 'werken aan werk'. Met deze methode is in het verleden bij een locatie van Reik al mooi resultaat geboekt. In het kader van alle cliënten laten 'Reiken, zover ze kunnen', wordt de methode ook bij andere locaties ingezet.

Hiermee wordt invulling gegeven aan het samen slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfzedzame mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Het doel hiervan is:

  • Geen ‘thuiszitters’.

  • Cliënten laten ‘Reiken zover ze kunnen’ door tijd en aandacht te besteden aan het inzichtelijk maken van dromen, talenten en valkuilen van de cliënt en op basis hiervan een zinvolle invulling van de dag realiseren.

  • Voor leerplichtige cliënten een startkwalificatie (mbo-niveau 2 of hoger) of het behalen van deelcertificaten vanuit de Borislijn.

  • Voor cliënten die toe zijn aan werk een passende en duurzame (betaalde) baan waar hun talenten benut kunnen worden en er maximaal geparticipeerd wordt.

  • Zo weinig mogelijk (ingekochte) dagbesteding en cliënten van dagbesteding naar Beschut Werk ‘schuiven’.

Onze expertise is onmisbaar voor arbeidsparticipatie

Eind 2018 verscheen het artikel Onze expertise is onmisbaar voor arbeidsparticpatie in ons eigen Reik magazine. Het hele artikel lees je in de bijlage.