Het bestuur en directie gaan in gesprek op locatie

Met deze gesprekken willen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid versterken. In de gesprekken formuleren we op afdelingsniveau verbeterpunten. Het hoofd en het team gaan aan de slag met de verbeterpunten. De resultaten daarvan delen we met de deelnemers aan de gesprekken.

Uitkomsten bij Reik

In 2018 zijn twee locaties bezocht. In de gesprekken valt op dat elk team eigen punten heeft waar ze trots op zijn en punten die verbeterd kunnen worden.

Sterke punten genoemd door cliënten:

  • De ondersteuning is goed.
  • Voldoende eigen regie.
  • Medicatieveiligheid is goed geregeld
  • Het is een thuis
  • Communicatie met ouders

Sterke punten genoemd door medewerkers:

  • Verbouwing geeft positieve energie en aandacht voor kwaliteit
  • Contact met huisarts.
  • Trots op het team

Verbeterpunten

In beide Walk Arounds zijn geen verbeterpunten genoemd door cliënten.

Wel is op 1 locatie gesproken over agressie vanuit cliënten. Maar men geeft aan dat dit wel goed wordt opgepakt in gesprekken met deze cliënten.

Door medewerkers is genoemd:

  • Oplossingsgericht werken. Hierin wil het team zich meer bekwamen.
  • Omgaan met vrijheidsbeperking. Dit is een lastig onderwerp in relatie tot de  opvoedingssituatie waarin medewerkers met (jonge) cliënten zitten. Dit vraagt ook blijvend aandacht van iedereen.

De verbeterpunten worden opgepakt door het hoofd van de locatie.