Verzuim

We sturen zowel preventief als curatief op duurzame inzetbaarheid.

Het verzuimcijfer van Reik over 2018 is 6.8  (2017:  6.16%).

Het verzuim in de branche is stijgende. Ook bij Reik zien we dat het voortschrijdend gemiddelde is gestegen en ligt boven het gemiddelde in de branche. De gemiddelde duur ligt iets boven het branchegemiddelde maar is wel dalende. Het percentage medewerkers dat twee jaar ziek is geweest, is gedaald naar 0.51% dus de kans op instroom in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is afgenomen.

In het werkoverleg met de clusterhoofden is verzuim onderwerp van gesprek. Er worden acties uitgezet op medewerkerniveau.