Registratie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Vanaf 1 januari 2018 kunnen professionals (hbo-niveau) in de gehandicaptenzorg die werkzaam zijn in de jeugdhulp of jeugdbescherming, zich voor 1 januari 2019 bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registreren. Deze beroepsregistratie vloeit voort uit de Jeugdwet.

In 2018 hebben de medewerkers, die in een hbo functie werken, zich geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De bij SKJ geregistreerde jeugdwerkers onderwerpen zich aan het onafhankelijk tuchtrechtsysteem dat SKJ in het leven heeft geroepen.

Medewerkers met een mbo diploma, maar werkzaam in een hbo functie hebben zich geregistreerd voor 1 april 2018 en komen in aanmerking voor een overgangsregeling. Binnen 5 jaar dienen zij een hbo opleiding (Social Work of Pedagogiek profiel Jeugd) of een EVC-traject te volgen. In een EVC-traject wordt getoetst in hoeverre iemand over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen, dat om de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vraagt. EVC staat voor ‘Erkenning eerder Verworven Competenties’. Op basis van competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessionals is er daarom een EVC-standaard ontwikkeld.