Reflectie, leren en verbeteren

Een van onze speerpunten is het vormen van krachtige teams die van elkaar leren.

Dit doen we binnen teamoverleggen, via trainingen, maar ook door: