Opleidingen

We zorgen ervoor dat onze medewerkers vakinhoudelijk op de hoogte blijven en hun kennis, vaardigheden en/of gedrag verder kunnen ontwikkelen. Alliade beschikt over het kennis- en leerplein ‘Kennr’. Via Kennr kunnen medewerkers informatie vinden over diverse onderwerpen, informatie delen via communities, zich inschrijven voor activiteiten zoals opleidingen, training of kenniscafé’s.

Scholingen Reik

Bij Reik worden een aantal verplichte scholingen aangeboden. Het gaat dan om scholing met betrekking tot inhoudelijke thema’s als medicatieveiligheid, agressie, middelengebruik en methodieken die binnen Reik worden gebruikt.

Daarnaast vinden er scholingen plaats op het gebied van Arbo/ BHV.

Overzicht vanuit Kennr over voltooide activiteiten door medewerkers van Reik:

Strategisch opleidingsplan:

In 2018 is er een set met opleidingen voor de medewerkers van het primair proces samengesteld: de Basis kr8.

Iedere medewerker in het primair proces moet de opleidingen uit deze Basis Kr8 volgen. In 2019 zal het strategisch opleidingsplan verder gevolg krijgen door een koppeling te maken met de strategische personeelsplanning.