Zo meten wij de tevredenheid van medewerkers

Tweejaarlijks meten wij de tevredenheid van onze medewerkers. In 2018 is er een onderzoek uitgevoerd. Hieronder een weergave van de resultaten.

Bovenstaand plaatje geeft aan dat Reik ten opzichte van de vorige meting(= het bovenste kleine bolletje) lagere scores heeft op de onderwerpen betrokkenheid, tevredenheid en werkgeverschap. De score van bevlogenheid is gelijk gebleven.

De scores ten opzichte van andere organisaties in de jeugdzorg zijn ook lager. (= het onderste kleine bolletje)

Het onderzoek laat zien dat er een aantal trotspunten zijn

  • Cliënt -/klantgerichtheid
  • Samenwerking in het team
  • Eigen regie

En de mogelijkheid tot verbeteren ligt in de volgende punten:

  • Communicatie
  • Transparantie in de organisatie
  • Werkdruk

De resultaten uit het onderzoek zijn besproken in diverse teamoverleggen en de clusterhoofden pakken de verbeterpunten op in de teams.