Bezig met laden
Cliëntervaringen

Dit vinden cliënten en verwanten

7,9
gemiddeld
Lees verder

Meten van tevredenheid


Tevredenheid van cliënten wordt bij Reik 2-jaarlijks gemeten met de C-toets. In 2018 is een onderzoek uitgevoerd

"Ik heb een thuisgevoel gecreëerd bij Reik. Ik weet nu wat een thuisgevoel is.”
"Dat ik ambulante ondersteuning krijg van iemand die ik al ken en wat vertrouwd is”
"De interactie met de kinderen en de manier van structuur die ze hebben op de groep is heel duidelijk voor de kinderen”

2 jaarlijkse meting met C-toets

In 2018 is door Reik een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten en wettelijk vertegenwoordigers. Het cliënttevredenheidsonderzoek heeft als doel het creëren van inzicht in sterke punten en verbeterpunten in de zorg. Het geeft aanknopingspunten op het gebied van beleidsontwikkeling. De uitkomsten worden besproken binnen Reik en verbeterpunten worden opgepakt.

Door de lage respons moeten de uitkomsten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Dit betekent dat de resultaten en de onderstaande conclusies gelden voor de respondenten, maar dat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat ze voor de totale doelgroep (inclusief de cliënten en ouders die niet hebben meegedaan aan de vragenlijst) gelden. In 2016 zagen we dezelfde lage respons. Om die reden is er in 2018 actief geprobeerd om de respons te verhogen door cadeaubonnen te verloten onder de deelnemende clienten. Echter dit heeft niet geleid tot een hogere respons.

Over de gehele linie kunnen we concluderen dat Reik goed wordt beoordeeld. Het gemiddelde rapportcijfer dat door de respondenten wordt gegeven is een 7.9.

Er is inzicht verkregen in de positieve punten. De hulpverlening/doelen en begeleiders scoren hoog bij alle doelgroepen.

De verbeterpunten die hieronder genoemd worden komen bij meerdere doelgroepen terug. Overigens worden ook deze verbeterpunten nog steeds voldoende gescoord.

Door samen met de doelgroep en direct betrokkenen afspraken te maken kan hierin wellicht nog een verbeterslag op gemaakt worden.

  • Communicatie (vooral tussen begeleiders onderling, dus in de overdracht)

  • Nakomen van afspraken

  • Bekendheid vertrouwenspersoon.

Ik ben blij dat ik de keuze gemaakt heb om naar Reik te gaan, woon hier nu 5 jaar. Ben tevreden hoe het gaat met mij, ik ben er bijna 100 % op vooruitgegaan. Het is voor mij een veilige omgeving. Het werken en wonen ben ik tevreden mee al heb ik niet vaak zin om te werken, al weet ik wel dat het goed voor mij is

Meriant delen.